PERSATUAN PUSAT SUMBER SMK SACRED HEART

SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA

1. Ketua Pengawas PPS

 • Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS
 • Mengendalikan peminjaman bilik bacaan.
 • Mengendalikan peminjaman alatan/ harta benda perpustakaan seperti: cawan, garpu, sudu, baldi, dan sebagainya.
 • Mendapatkan bahan bercetak daripada guru setiap hari waktu rehat (waktu persekolahan)
 • Merancang aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang sesi perjawatan (Perkara yang dirancang seperti sub-komiti bertanggungjawab, jenis aktiviti dan tarikh yang dijangka).
 • Mewakili PPS mendapat peruntukan daripada pihak berkenaan untuk menjalankan aktiviti.
 • Menentukan hari cuti bagi perpustakaan.
 • Menjaga kebajikan pustakawan/ wati
 • Menjadi penasihat bagi setiap sub-komiti
 • Membuat penyelarasan dan mengemaskini terhadap sistem pentadbiran dan peraturan-peraturan PPS
 • Memeriksa akaun PPS bagi setiap bulan.
 • Mempengerusi kempen penarikan calon pustakawan/ wati
 • Membuat keputusan yang sewajar terhadap perkara-perkara tertentu.
 • Menolong pihak sekolah mengira bayaran alat hawa pendingin.
 • Memanggil dan mempengerusikan mesyuarat AJK / mesyuarat Am
 • Mengawasi perjalanan aktiviti dan tugasan setiap pengawas PPS
 • Membincang perkara tentang pertukaran tatatertib Persatuan Pusat Sumber dengan guru penasihat sebelum membentang dalam mesyuarat AJK.
 • Membahagikan pustakawan/ wati ke dalam sub-komiti tertentu
 • Sebagai penasihat bagi perpustakaan Junior
 • Senaraikan alat tulis atau bahan lain yang perlu dibeli oleh sekolah kepada guru penasihat.
 • Mengira kadar penggunaan bilik bacaan dan serahkan kepada Penolong Multimedia setiap bulan.
 • Memfailkan segala pemohonan perkhidmatan perpustakaan.
 
2. Timbalan Ketua Pengawas PPS I

·         sebagai penolong utama ketua pengawas PPS
·         Mengawal disiplin pustakawan/ wati
·         Mempertimbangkan sebab-sebab yang dikemukakan oleh pustakawan dan pustakawati melalui surat atas sebab tidak menghadiri 
      aktiviti Mesyuarat Am serta tugasan.

·         Mengutip wang hukuman yang tertangguh lama bersama dengan pengawai disiplin dan bendahari setiap bulan. (jika ada).
·         Mempengerusikan Jamuan Agong Tahunan (AGG).
·         Mengendalikan Night Study.
·         Memfailkan segala surat-menyurat bagi pustakawan/wati dan notis.

3. Timbalan Ketua Pengawas PPS II
 • sebagai penolong kepada ketua pengawas PPS
 • Menyusun jadual tugas bagi semua pustakawan/ wati senior (kecuali waktu pagi semasa waktu persekolahan)
 • Mengawal disiplin pustakawati
 • Menjaga kebajikan pustakawati
 
4. Setiausaha PPS

 • Mengaturkan tugas pada waktu pagi (waktu persekolahan)
 • Merekod minit mesyuarat AJK / Mesyuarat Am dan dalam tempoh 2 minggu perlu menghantar minit untuk disahkan oleh Ketua Pengawas PPS. (mencatatkan bilangan orang yang hadir)
 • Menulis surat rasmi kepada sesiapa yang berkenaan
 • Mengawal disiplin pustakawan/ wati yang menjalankan tugas pada waktu pagi (waktu persekolahan)
 • Menyediakan senarai nama dan butir-butir pustakawan/ wati
 • Perlu melibatkan diri dalam “cetusan hati” (majalah tahunan PPS)
 • Menyediakan laporan tahunan untuk majalah sekolah.
 • Melengkapkan dan membuat catatan yang perlu terhadap buku rekod catatan bahan bercetak setiap 2 minggu.
 • Mencatatkan kadar penggunaan bilik mesyuarat setiap bulan
 • Memeriksa buku catatan SPB setiap 2 minggu dan melaporkan kepada Timbalan I jika terdapat pelajar belum kembali buku (sudah lama tarikh luput).
 • Bertanggungjawabterhadap segala urusan buku SPB.
 • Melukis pelan perpustakaan ( bilik sumber dan bilik bacaan ).
 • Mengendalikan segala hal ehwal bilik mesyuarat PPS.
 • Memfaikan minit mesyuarat, laporan aktiviti-aktiviti PPS, dan surat-surat rasmi.
 
5. Bendahari PPS

 • Mengutip wang hukuman, bayaran kad saku dari kad keahlian PPS serta bayaran ganti rugi (alatan dan buku)
 • Membuat akaun PPS setiap bulan
 • Menyemak akaun selepas setiap aktiviti yang diadakan
 • Mengendalikan gambar negatif setiap aktiviti
 • Mencuci gambar
 • Membeli barang keperluan, alat tulis (sekiranya perlu) dan lain-lain
 • Ketua pengarang bagi cetusan hati
 • Memproses pemohonan kad keahlian PPS
 • Setiap kali mesyuarat AJK, bendahari PPS perlu membentang keadaan kewangan PPS yang terkini jika diminta oleh guru penasihat.
 • Menyemak penyata akaun dengan guru penasihat setiap bulan ( Jumaat terakhir )
 • Perlu memeriksa buku hukuman Junior dan Senior serta mencari pengguna yang belum menjelaskan hukuman dalam bulan tersebut dengan bantuan Ketua Pengawas PPS I atau guru penasihat.
 
6. Ketua Junior

 • Sebagai ketua di perpustakaan junior.
 • Mengawal displin pustakawan junior.
 • Mengendalikan hal ehwal kad saku perpustakaan junior .
 • Sebagai bendahari dan setiausaha bagi sesi junior.
 • Mempengerusikan mesyuarat am pustakawan junior.
 • Menyerahkan senarai nama bekas pustakawan junior kepada Ketua Multimedia.
 
7. Penolong Ketua Junior

 • Menolong ketua junior dalam hal ehwal perpustakaan junior.
 • Sebagai ketua kebersihan di Seksyen Fiksyen.
 • Menyusun jadual bertugas pustakawan junior.
 • Memproses buku yang bermasalah (buku Fiksyen).
 • Sebagai ketua dalam kempen kebersihan (Junior)
 
8. Pengawas Pemprosesan PPS

 • Memproses semua buku rujukan, buku cerita yang baru dibeli oleh sekolah atau diderma oleh orang lain untuk Perpustakaan Junior dan Senior.
 • Memastikan setiap buku yang diproses, datanya telah dimasukkan ke dalam komputer sebelum dipinjam oleh pengguna.
 • Membahagikan semua pustakawan/ wati kepada seksyen yang ditentukan untuk mengatur buku dan memilih Ketua Seksyen yang ditentukan untuk mengatur buku dan memilih Ketua Seksyen bagi setiap Seksyen.
 • Memastikan ketua seksyen menjalankan tanggungjawab mereka (ketua seksyen perlu memastikan ahli mereka menyusun buku dalam format yang betul, setiap kali selepas waktu persekolahan)
 • Menyusun ketua seksyen untuk datang membalut buku selepas buku yang baru telah siap dicatatkan ke dalam buku pemprosesan.
 • Buku yang terkoyak atau rosak akan letak pada kaunter dan akan diproses semula dengan secepat mungkin.
 • Membuat hapus kira bagi buku yang telah hilang.
 • Terlibat dalam pemeriksaan stok setiap hujung tahun.
 • Menguncikan buku-buku baru di dalam almari sebelum diproses.
 
9. Penolong Pengawas Pemprosesan PPS I

 • Bertanggungjawab pameran buku
 • Memproses semua buku rujukan, buku cerita yang baru dibeli oleh sekolah atau diderma oleh orang lain untuk perpustakaan Junior & Senior.
 • Memilih ketua seksyen yang ditentukan untuk mengatur buku dan memilih ketua seksyen bagi setiap seksyen.
 • Memastikan ketua seksyen menjalankan tanggungjawab mereka (ketua seksyen perlu memastikan ahli mereka menyusun buku dalam format yang betul setiap kali selepas waktu persekolahan)
 • Menyusun ketua seksyen untuk datang membalutkan buku selepas buku yang baru telah siap dicatatkan ke dalam buku pemprosesan.
 • Buku yang terkoyak atau rosak akan diletak pada kaunter dan akan diproses semula dengan secepat mungkin.
 • Mencatatkan data-data buku ke dalam buku catatan data buku.
 
10. Penolong Pengawas Pemprosesan PPS II

 • Mengumpulkan maklumat isu-isu semasa dari suratkhabar dan failkan.
 • Merekod majalah baru ke dalam buku catatan majalah dan memproseskan.
 • Majalah majalah lama diproses semula iaitu 6 atau 12 buah majalah lama dijilibkan menjadi majalah tebal.
 • Projek-projek yang diderma kepada Perpustakaan diproses juga.
 • Menguruskan bahan bacaan tambahan seperti katalog, risalah, majalah sekolah,dan buku panduan lanjutan pelajaran.
 • Menfailkan kertas soalan tahun lepas dan menguruskan soalan ramalan.
 • Menguntingkan maklumat yang menarik dari suratkhabar untuk melekatkan pada sudut membaca di bilik bacaan.
 • Memaparkan keratan akhbar pada sudut bacaan dan mengemaskinikannya setiap bulan.
 
11. Penolong Pengawas Pemprosesan PPS III

 • Menolong Ketua Pemprosesan dalam pemprosesan buku
 • Membuat hapus kira bagi buku lama
 • Terlibat dalam pemeriksaan stok pada penghujung tahun
 • Bertindak sebagai penolong kepada penolong Pengawas Pemprosesan PPS I dalam pameran buku
 
12. Pengawas Kebersihan PPS

 • Menjaga kebersihan perpustakaan (bilik sumber dan bilik bacaan)
 • Mempengerusikan kempen kebersihan 1 dan 3.
 • Membahagikan pustakawan/ wati kepada 4 kumpulan yang bertugas pada Isnin dan Khamis masing-masing.
 • Memastikan kerja pembersihan dijalankan dengan sempurna.
 • Membahagikan tugas setiap pustakawan/ wati semasa kempen kebersihan.
 • Melaporkan sebarang kerosakan kepada guru penasihat demi bantuan juruteknik.
 
13. Penolong Pengawas Kebersihan PPS

 • Menjadi penolong utama bagi Pengawas Kebersihan PPS
 • Mempengerusikan kempen kebersihan 2
 • Menguruskan kebersihan di bilik bacaan
.
14. Pengawas Multimedia PPS

 • Menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer.
 • Masukkan data-data pelajar yang memohon kad keahlian PPS
 • Mempengerusikan pemeriksaan stok bagi bahan bercetak dan bahan media
 • Menaipkan sijil untuk para pustakawan/ wati
 • “Back-up” untuk maklumat komputer terkemaskini dari semasa ke semasa.
 • Menyediakan bar-code” yang baru serta menggantikan yang hilang ,rosak atau buku baru (apabila diminta oleh ketua pemprosesan).
 • Perlu membuat hapus kira terhadap bahan media dan bahan bercetak yang hilang dengan bantuan sub komiti pemprosesan
 • Menetapkan dan mengemaskinikan peraturan di bilik ICT dengan bantuan guru penasihat PPS.
 • Menguruskan borang permohonan bilik ICT
 • Menyelaraskan dan memantau permohonan penggunaan komputer di bilik ICT
 • Menerima senarai nama bekas pustakawan junior daripada Ketua Junior.
 
15. Penolong Pengawas Multimedia PPS

 • Menjadi pembantu kepada pengawas Multimedia untuk segala urusan berkenaan
 • Membantu menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer
 • Membantu menjalankan pemeriksaan stok bagi bahan bercetak dan bahan media
 • Membantu menyediakan “bar-code” yang baru serta menggantikan yang hilang atau rosak apabila diminta oleh ketua pemprosesan
 • Bertanggungjawab terhadap bahan media (PC Rom dan VCD)
 • Membantu dalam hapus kira terhadap bahan media dan bahan bercetak yang hilang
 • Memproses bahan media yang baru dibeli
 • Bertanggungjawab terhadap media corner
 • Bertanggungjawab untuk mengendalikan jadual, carta dan graf mengenai kekerapan peminjaman bahan bercetak dan bukan bercetak serta penggunaan pelbagai jenis kemudahan PPS untuk dilekatkan di papan notis setiap bulan
 • Membantu menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer.
 • Bekerjasama dengan Penolong Pemprosesan 2 dalam menghasilkan CD yang mengandungi keratan akhbar.
 • Menerima kadar penggunaan kemudahan PPS dari Ketua Pengawas PPS dan Setiausaha.
 
16. Pengawas Pembaikan dan Kecantikan I

 • Menjaga kecantikan perpustakaan dan menguruskan segala kerja pembaikan
 • Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari semasa ke semasa
 • Kerja pembaikan seperti memperbaiki meja yang rosak, tilam yang berlubang dan lampu yang tidak berfungsi perlu dilakukan dengan segera
 • Bunga-bunga sama ada hidup atau palsu yang terletak di bilik Sumber di bawah tanggungjawab sub-komiti Pembaikan dan Kecantikan
 • Merekodkan jenis dan bilangan alat tulis/harta yang terdapat dalam perpustakaan.
 • Melabelkan segala inventori di bilik pentadbiran dan perpustakaan untuk mengesahkan hak milik sekolah
 • Merekodkan jenis dan bilangan alat tulis/ harta yang terdapat dalam perpustakaan.
 • Bertanggungjawab terhadap kecantikan dan penghiasan papan notis dan sudut bacaan di perpustakaan ( 3 bulan sekali ) dan papan notis di kawasan sekolah.
 
17. Pengawas Pembaikan dan Kecantikan II

 • Menjaga kecantikan perpustakaan dan menguruskan segala kerja pembaikan
 • Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari semasa ke semasa
 • Bunga-bunga sama ada hidup atau palsu yang terletak di bilik sumber di bawah tanggungjawab sub-komiti Pembaikan dan Kecantikan
 • Mempamerkan katalog buku baru PPS di papan notis Lorong Ilmu
 • Bertanggungjawab terhadap kecantikan dan penghiasan papan notis lorong ilmu ( blok 2) 2/3 minggu sebelum tarikh perayaan/aktiviti:
-          Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari  Gawai, Mooncakefestival, Christmas,  perayaan lain , Sempena Bulan 
      Bahasa, Hari Guru dan 
sebagainya

18. Pengawas BSG

l         Menyusun jadual tugas bagi ahli sub-komiti PSS.
l         Menyediakan laporan tahunan bagi sub-komiti PSS untuk Cetusan Hati.
l         Menghasilkan kod bar bagi guru-guru.
l         Memproses semua buku rujukan dan bahan-bahan bantu ajar di Bilik Sumber Guru.
l         Menaip maklumat-maklumat buku dan bahan bantu ajar di Bilik Sumber Guru ke dalam komputer.
l         Mengendalikan pemeriksaan stok bagi buku-buku dan bahan bantu ajar di Bilik Sumber Guru pada hujung tahun.
l         Mengendalikan peminjaman dan pemulangan buku-buku serta bahan bantu ajar di Bilik Sumber Guru.
l         Mengemaskini maklumat dalam computer dari semasa ke semasa.

19. Pengawas Nilam
l         Menguruskan semua kerja yang berkaitan dengan Nilam

 

senarai_ahli_2010.xls
File Size: 36 kb
File Type: xls
Download File

data_keahlian_mengikut_kaum_2008.doc
File Size: 31 kb
File Type: doc
Download File