PERSATUAN PUSAT SUMBER SMK SACRED HEART
Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 

1. Ketua Pengawas PPS

 • Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS
 • Mengendalikan peminjaman bilik bacaan.
 • Mengendalikan peminjaman alatan/ harta benda perpustakaan seperti: cawan, garpu, sudu, baldi, dan sebagainya.
 • Mendapatkan bahan bercetak daripada guru setiap hari waktu rehat (waktu persekolahan)
 • Merancang aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang sesi perjawatan (Perkara yang dirancang seperti sub-komiti bertanggungjawab, jenis aktiviti dan tarikh yang dijangka).
 • Mewakili PPS mendapat peruntukan daripada pihak berkenaan untuk menjalankan aktiviti.
 • Menentukan hari cuti bagi perpustakaan.
 • Menjaga kebajikan pustakawan/ wati
 • Menjadi penasihat bagi setiap sub-komiti
 • Membuat penyelarasan dan mengemaskini terhadap sistem pentadbiran dan peraturan-peraturan PPS
 • Memeriksa akaun PPS bagi setiap bulan.
 • Mempengerusi kempen penarikan calon pustakawan/ wati
 • Membuat keputusan yang sewajar terhadap perkara-perkara tertentu.
 • Menolong pihak sekolah mengutip bayaran alat hawa pendingin.
 • Memanggil dan mempengerusikan mesyuarat AJK / mesyuarat Am
 • Mengawasi perjalanan aktiviti dan tugasan setiap pengawas PPS
 • Membincang perkara tentang pertukaran tatatertib Persatuan Pusat Sumber dengan guru penasihat sebelum membentang dalam mesyuarat AJK.
 • Membahagikan pustakawan/ wati ke dalam sub-komiti tertentu
 • Sebagai penasihat bagi perpustakaan Junior
 • Senaraikan alat tulis atau bahan lain yang perlu dibeli oleh sekolah kepada guru penasihat.
 

2. Timbalan Ketua Pengawas PPS I

·         sebagai penolong utama ketua pengawas PPS

·         Mengawal disiplin pustakawan/ wati

·         Mempertimbangkan sebab-sebab yang dikemukakan oleh pustakawan dan pustakawati melalui surat atas sebab tidak menghadiri aktiviti Mesyuarat Am serta tugasan.

·         Mengutip wang hukuman yang tertangguh lama bersama dengan pengawai disiplin dan bendahari setiap bulan. (jika ada).

·         Mempengerusikan Jamuan Agong Tahunan (AGG)

·         Mengendalikan Night Study

 

3. Timbalan Ketua Pengawas PPS II

 • sebagai penolong kepada ketua pengawas PPS
 • Menyusun jadual tugas bagi semua pustakawan/ wati senior (kecuali waktu pagi semasa waktu persekolahan)
 • Mengawal disiplin pustakawati
 • Menjaga kebajikan pustakawati
 

4. Setiausaha PPS

 • Mengaturkan tugas pada waktu pagi (waktu persekolahan)
 • Merekod minit mesyuarat AJK / Mesyuarat Am dan dalam tempoh 2 minggu perlu menghantar minit untuk disahkan oleh Ketua Pengawas PPS.
 • Menulis surat rasmi kepada sesiapa yang berkenaan
 • Mengawal disiplin pustakawan/ wati yang menjalankan tugas pada waktu pagi (waktu persekolahan)
 • Menyediakan senarai nama dan butir-butir pustakawan/ wati
 • Perlu melibatkan diri dalam “cetusan hati” (majalah tahunan PPS)
 • Menyediakan laporan tahunan untuk majalah sekolah.
 • Melengkapkan dan membuat catatan yang perlu terhadap buku rekod catatan bahan bercetak setiap 2 minggu.
 • Bertanggungjawab terhadap kecantikan dan penghiasan papan notis (3 bulan sekali) dan sudut bacaan.
 • Memaparkan keratan akhbar pada sudut membaca dan mengemaskinikannya setiap bulan.
 • Memeriksa buku catatan SPB setiap 2 minggu dan melaporkan kepada Timbalan I jika terdapat pelajar belum kembali buku (sudah lama tarikh luput).
 • Bertanggungjawabterhadap segala urusan buku SPB.
 • Melukis pelan perpustakaan ( bilik sumber dan bilik bacaan ).
 • Mengendalikan segala hal ehwal bilik mesyuarat di perpustakaan.
 • Menguruskan permohonan bilik-bilik mesyuarat di perpustakaan
 • Memantau dan meluluskan permohonan penggunaan bilik mesyuarat di perpustakaan
 

5. Bendahari PPS

 • Mengutip wang hukuman, bayaran kad saku dari kad keahlian PPS serta bayaran ganti rugi (alatan dan buku)
 • Membuat akaun PPS setiap bulan
 • Menyemak akaun selepas setiap aktiviti yang diadakan
 • Mengendalikan gambar negatif setiap aktiviti
 • Mencuci gambar
 • Membeli barang keperluan, alat tulis (sekiranya perlu) dan lain-lain
 • Pengarang bagi cetusan hati
 • Memproses pemohonan kad keahlian PPS
 • Setiap kali mesyuarat AJK, bendahari PPS perlu membentang keadaan kewangan PPS terkemaskini.
 • Merekodkan jenis dan bilangan alat tulis/ harta yang terdapat dalam perpustakaan.
 • Menyemak penyata akaun dengan guru penasihat setiap bulan ( Jumaat terakhir )
 • Perlu memeriksa buku hukuman Junior dan Senior serta mencari pengguna yang belum menjelaskan hukuman dalam bulan tersebut dengan bantuan Ketua Pengawas PPS I atau guru penasihat.
 • Mengendalikan borang pesanan atas segala perbelanjaan PPS
 • Menyelaraskan dan memantau borang perancangan/belanjawan segala aktiviti PPS
 

6. Ketua Junior

 • Sebagai ketua di perpustakaan junior.
 • Mengawal displin pustakawan junior.
 • Mengendalikan hal ehwal kad saku perpustakaan junior .
 • Sebagai bendahari dan setiausaha bagi sesi junior.
 • Mempengerusikan mesyuarat am pustakawan junior.
 

7. Penolong Ketua Junior

 • Menolong ketua junior dalam hal ehwal perpustakaan junior.
 • Sebagai ketua kebersihan di perpustakaan junior.
 • Menyusun jadual bertugas pustakawan junior.
 

8. Pengawas Pemprosesan PPS

 • Memproses semua buku rujukan, buku cerita yang baru dibeli oleh sekolah atau diderma oleh orang lain untuk Perpustakaan Junior dan Senior.
 • Memastikan setiap buku yang diproses, datanya telah dimasukkan ke dalam komputer sebelum dipinjam oleh pengguna.
 • Membahagikan semua pustakawan/ wati kepada seksyen yang ditentukan untuk mengatur buku dan memilih Ketua Seksyen yang ditentukan untuk mengatur buku dan memilih Ketua Seksyen bagi setiap Seksyen.
 • Memastikan ketua seksyen menjalankan tanggungjawab mereka (ketua seksyen perlu memastikan ahli mereka menyusun buku dalam format yang betul, setiap kali selepas waktu persekolahan)
 • Menyusun ketua seksyen untuk datang membalut buku selepas buku yang baru telah siap dicatatkan ke dalam buku pemprosesan.
 • Buku yang terkoyak atau rosak akan letak pada kaunter dan akan diproses semula dengan secepat mungkin.
 • Mencatatkan data-data buku ke dalam buku catatan data buku.
 • Memastikan buku yang terkoyak atau rosak di bahagian bukan fiskyen akan diserah kepada sub-komiti pemprosesan
 • Membuat hapus kira bagi buku yang telah hilang.
 • Terlibat dalam pemeriksaan stok setiap hujung tahun.
 • Menguncikan buku-buku baru di dalam almari sebelum diproses.
 

 

9. Penolong Pengawas Pemprosesan PPS I

 • Bertanggungjawab atas pameran buku
 • Memproses semua bahan bercetak yang bukan buku rujukan dan buku fiksyen. (Majalah, risalah, kertas kerja pameran isu-isu semasa, keratan akhbar dan kertas soalan tahun lepas)
 • Majalah-majalah lama perlu diproses semula iaitu 5 atau 6 majalah lama dijilibkan menjadi majalah tebal.
 • Projek- projek yang diderma kepada Perpustakaan perlu diproses juga.
 • Menolong pengawas pemprosesan jika difikir perlu.
 

10. Penolong Pengawas Pemprosesan PPS II

 • Kira-kira 15-20 keping keratan akhbar perlu diberikan kepada setiausaha PPS untuk melekatkan pada sudut membaca di bilik bacaan.
 • Mengemaskan susunan majalah lama.
 • Mengumpul maklumat isu-isu semasa dari surat khabar dan failkan.
 • Memeriksa buku catatan majalah setiap minggu dan laporkan kepada timbalan I jika terdapat pengguna lama belum kembalikan majalah.
 • Merekod majalah baru dalam buku catatan majalah.
 • Menguruskan bahan bacaan tambahan seperti isu-isu semasa, soalan-soalan tahun lepas, soalan ramalan, majalah sekolah , dan buku panduan lanjutan pelajaran.
 

11. Pengawas Kebersihan PPS

 • Menjaga kebersihan perpustakaan (bilik sumber dan bilik bacaan)
 • Mempengerusikan kempen kebersihan 1 dan 3.
 • Membahagikan pustakawan/ wati kepada 4 kumpulan yang bertugas pada Isnin dan Khamis masing-masing.
 • Memastikan kerja pembersihan dijalankan dengan sempurna.
 • Mempengerusikan kempen kebersihan
 • Membahagikan tugas setiap pustakawan/ wati semasa kempen kebersihan.
 • Melaporkan sebarang kerosakan kepada guru penasihat demi bantuan juruteknik.
 

12. Penolong Pengawas Kebersihan PPS

 • Menjadi penolong utama bagi Pengawas Kebersihan PPS
 • Mempengerusikan kempen kebersihan 2
 • Menyusun tugas untuk pustakawan/ wati datang ke sekolah untuk menjalankan kerja penghiasan dan pembaikan.
 • Memastikan harta benda perpustakaan dalam keadaan baik.
 • Melakukan kerja penghiasan bilik bacaan dan bilik sumber dari semasa ke semasa.
 • Bertanggungjawab terhadap bunga yang ditanam.
 

13. Pengawas Multimedia PPS

 • Mengatur jadual tugas untuk pengawas PPS menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer.
 • Masukkan data-data pelajar yang memohon kad keahlian PPS
 • Mempengerusikan pemeriksaan stok bagi bahan bercetak dan bahan media
 • Menaipkan sijil untuk para pustakawan/ wati
 • “Back-up” untuk maklumat komputer terkemaskini dari semasa ke semasa.
 • Menyediakan bar-code” yang baru serta menggantikan yang hilang atau rosak (apabila diminta oleh ketua pemprosesan).
 • Bertanggungjawab terhadap bahan media (PC Rom dan VCD)
 • Perlu membuat hapus kira terhadap bahan media yang hilang.
 • Memproses bahan media yang baru beli.
 • Bertanggungjawab terhadap “Media Corner”.
 • Menetapkan dan mengemaskinikan peraturan di bilik ICT dengan bantuan guru penasihat PPS
 • Menguruskan borang permohonan bilik ICT
 • Menyelaras dan memantau permohonan dan kelulusan penggunaan komputer di bilik ICT
 

14. Penolong Pengawas Multimedia PPS

 • Menjadi pembantu kepada pengawas Multimedia untuk segala urusan berkenaan
 • Membantu menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer
 • Membantu menjalankan pemeriksaan stok bagi bahan bercetak dan bahan media
 • Membantu menyediakan’bar-code” yang baru serta menggantikan yang hilang atau rosak apabila diminta oleh ketua pemprosesan
 • Bertanggungjawab terhadap bahan media (PC Rom dan VDC)
 • Membantu dalam hapus kira terhadap bahan media dan bahan bercetak yang hilang
 • Memproses bahan media yang baru dibeli
 • Bertanggungjawab terhadap ‘media corner
 • Bertanggungjawab untuk mengendalikan carta dan graf mengenai kekerapan peminjaman bahan bercetak dan bukan bercetak untuk dilekatkan di papan notis setiap bulan
 • Membantu menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer
 

15.  Pengawas Pembaikan dan Kecantikan

 • Menjaga kecantikan perpustakaan dan menguruskan segala kerja pembaikan.
 • Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari masa ke semasa
 • Kerja pembaikan seperti memperbaiki meja yang rosak, tilam yang berlubang dan lampu yang tidak berfungsi perlu dilakukan dengan segera
 • Bunga-bunga yang terletak di koridor juga di bawah tanggungjawab sub-komiti kebersihan
 • Melabelkan segala inventori di bilik pentadbiran dan perpustakaan untuk mengesahkan hak milik sekolah 
*        Segala kerja yang berkaitan dengan perpustakaan sila dijalankan pada Jumaat (petang) atau Sabtu (pagi)